Jesteś na stronie: Deklaracja dostępności

Fundacja Kultury bez Barier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rock`AD`Roll.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy związane z dostępnością cyfrową na tej stronie internetowej zgłoś Marcie Piwowarskiej – e-mailowo: marta@kulturabezbarier.org.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W żądaniu napisz:

 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe
 • dokładny adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element
 • opis problemu i sposób jego rozwiązania, który byłby dla Ciebie najlepszy

Na Twoje żądanie odpowiemy w ciągu 7 dni. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności strony lub jej elementu w tym terminie, poinformujemy Cię o tym. Wyznaczymy nowy termin lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu.

Jeżeli nasz sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą według Ciebie niewłaściwe, masz prawo złożyć skargę.

Skargę możesz złożyć:

Możesz również poprosić Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Na osiedle wchodzi się przez furtkę przy wjeździe dla samochodów. Prowadzi do niej chodnik bez progów, bezpośrednio z ulicy Batalionów Chłopskich. Obok wjazdu i furtki na bloku znajdującym się po lewej widać numer 76. Przy furtce po prawej stronie znajduje się domofon z przyciskami oznakowanymi alfabetem Braille’a. Aby dostać się do środka należy zadzwonić domofonem pod numer 70. Za furtką po prawej stronie jest przycisk zwalniający blokadę zamka furtki – używany głównie przy wychodzeniu z osiedla.

Na placu za furtką należy kierować się na lewo do wejścia numer IV (3 klatka po lewej stronie licząc od furtki). Przy wejściu nie ma progów. Do środka prowadzą szklane drzwi. Po prawej stronie na ścianie wisi domofon z przyciskami oznakowanymi alfabetem Braille’a.  Aby dostać się do środka należy znowu zadzwonić domofonem pod numer 70.

Po wejściu na klatkę należy skręcić w prawo i przejść przez drugie szklane drzwi. Na wprost po lewej stronie znajdują się kilkustopniowe schody. Wzdłuż schodów po prawej stronie umieszczono poręcz. Po wejściu po schodach, po prawej stronie jest winda z komunikatami dźwiękowymi. Przyciski w windzie nie są oznakowane alfabetem Braille’a, ale są wyczuwalne numery dotykowe. Uwaga błąd w oznakowaniu przycisków: wystający guzik z cyfrą 0 sugeruje, że to parter, a to jest piętro 0. Na parter kieruje guzik z literką P. Lokal znajduje się na 2 piętrze.  Po wyjściu z windy, naprzeciw znajdują się kolejne drzwi. Za drzwiami trzeba skręcić 2 razy w lewo i skierować się do drzwi po prawej, przedostatnich na korytarzu.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA, JAWS, Voice Over.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.